FCG Logo
Русский

Е-Обучение по финанси - защо и как?

Електронните учебници на FCG дават директен достъп до знания с практическа насоченост. Те предоставят възможност:

 • за активно обучение, тъй като генерираните задачи след всяка тема са практически неповторяеми;
 • за придобиване на нови умения и компетенции, както и за актуализиране на вече придобити;
 • за решаване на конкретни практически казуси от ежедневната работа;
 • за признаване и сертифициране на знания, придобити по неформален начин.

ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА FCG Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА

 • учещи икономика;
 • представители на малкия и средния бизнес;
 • нуждаещи се от квалификация в сферата на финансите, бизнес администрацията и банковото дело;
 • всички, интересуващи се от икономическа тематика.

ПОЛЗИ ОТ ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

 • Спестявате време и пари;
 • Придобивате конкретно необходими знания;
 • Получавате алтернативна възможност за професионална квалификация;
 • Имате свобода при избора на темите, времето и мястото на обучение;
 • Можете да учите и докато работите;

КАК ДА СЕ ОБУЧАВАTЕ?

FCG Ltd. ви предлага да използвате образователните програми през Интернет напълно безплатно!