FCG Logo
Русский

Самообучавай се

в удобно ЗА ТЕБ време и място

Електронните учебници, разработени от FCG Ltd., представляват софтуерни мултимедийни продукти, предназначени за самостоятелно обучение по редица предмети в областта на икономиката и финансите. Те могат да бъдат използвани напълно безплатно онлайн от всеки.

Учебниците съдържат тематично свързани модули, като структурата на всеки следва определена схема: урок, съпроводен с анимация, упражнения и примерни задачи. Задачите, генерирани от учебника, се базират на случайни числа, така че наизустяването на отговорите е невъзможно. Това стимулира обучаващите се да усвоят принципа, стоящ зад решаването на даден проблем в областта на финансите.

Електронните образователни продукти на Финансово-консултантска група са разработени от екип от професионалисти в областта на финансите с дълъг практически стаж.